Artists Consultancybureau / Kunstenaars Adviesbureau


De Beers Artbrokerage is a consultancybureau for professional guidance of artists. 

Our service includes: 

* artists coaching
* coaching portfolio
* career guidance
* network training
* exhibition projects
* studio visits
* workshops & lectures 


De Beers Artbrokerage is een adviesbureau voor proffesionele begeleiding van kunstenaars. 

Onze service bestaat uit: 

* kunstenaars coaching
* portfoliobegeleiding 
* carièreoriëntatie
* netwerktraining 
* projectontwikkeling tentoonstellingen
* atelierbezoeken 
* lezingen & workshops