Consultancy for art collectors / Advies voor kunstverzamelaars

Our services for art collectors:

* Collection Guidance
* Prospecting
* Leasing / Hire Purchase
* Conservation of Artworks
* Exhibition projects / Loan Policy
* Artist Studio Visits
* Lectures and Workshops

Onze diensten voor kunstverzamelaars:

* Collectiebegeleiding
* Prospectie
* Leasing/huurkoop
* Conservatie van kunstwerken
* Projectontwikkeling tentoonstellingen
/bruikleenbeleid
* Atelierbezoeken
* Lezingen en workshops